Adviseur, klankbord en vraagbaak

ComSens Consulting is een onafhankelijke adviseur op het gebied van arbeidsveiligheid. Mijn uitgangspunt is om op een klantgerichte en flexibele wijze te zoeken naar werkbare oplossingen waarbij ik gebruik maak van meer dan 23 jaar ervaring als hogere veiligheidskundige (register HVK) in diverse branches.

Over mij

Na mijn HBO opleiding Werktuigbouwkunde heb ik de HVK-opleiding gevolgd en bij verschillende veiligheidsadviesbureaus en een arbodienst gewerkt voordat ik in 2006 als zelfstandig adviseur verder ben gegaan.
Dit besluit is onder meer gebaseerd op mijn visie dat een veiligheidskundige de meeste meerwaarde heeft als hij niet te dicht op de organisatie zit en er geen (formeel) onderdeel van is.

Dat maakt een onafhankelijke en objectieve rol gemakkelijker en levert betere oplossingen voor de organisatie. Tenslotte is veiligheid een verantwoordelijkheid van de lijn.

Wat mij drijft is de veiligheid van mensen. Geen enkele baan is het waard erdoor gewond te raken of ervan ziek te worden. In de dagelijkse bedrijfsvoering strijden allerlei prioriteiten om voorrang.

Veiligheid wint gelukkig vaak. Maar soms verliest veiligheid. Vaak niet met opzet maar het gebeurt. En zelfs dat hoeft niet direct onacceptabele gevolgen te hebben.

Ik probeer eraan bij te dragen dat een organisatie herkent als veiligheid verliest en ingrijpt als dit niet acceptabel is.

Ik heb inmiddels een breed scala aan ervaringen opgebouwd in diverse bedrijfstakken zoals de energiesector (elektriciteit en gas), de maakindustrie, non-profit organisaties (o.a. gezondheidszorg, onderwijs, brandweer en politie) en Offshore. Ik kan me verbinden met het management maar ook met medewerkers op de werkvloer en zoek altijd naar werkbare oplossingen.

Arbeidsveiligheid is niet van de veiligheidskundige. Arbeidsveiligheid is van u!

Ik ben enkel een tijdelijk hulpmiddel om u te ondersteunen bij het zoeken naar praktijkgerichte en werkbare oplossingen die binnen de wettelijke kaders passen. Als we die gevonden hebben kan ik zo nodig bij de implementatie en de borging ervan helpen. Daarna kunt u het verder gewoon weer zelf doen.

Gezond verstand

Arbeidsveiligheid is grotendeels een kwestie van het gebruik van gezond verstand. Gecombineerd met kennis over relevante regelgeving, op een ‘no nonsense’ wijze vertaalt naar praktijkgerichte oplossingen, zal dit een positief effect hebben op de veiligheid van alle aanwezigen binnen uw organisatie. Want uiteindelijk is het doel simpel: elke dag iedereen weer gezond en onbeschadigd naar huis.

Samenwerking

Door de kennis van en ervaring met uw eigen bedrijfsprocessen samen te voegen met die van mij als kenner van arbeidsveiligheid – en waar nodig met de objectieve blik van mij als buitenstaander – krijgen we samen een goed beeld van uw organisatie en de eventuele aandachtspunten. Daarmee is de basis gelegd voor praktische en werkbare oplossingen.

Betrokkenheid

Objectiviteit, deskundigheid en betrokkenheid zijn voor mijn dienstverlening belangrijke uitgangspunten. Ik ben adviseur, klankbord en vraagbaak en voel me nauw betrokken bij de problematiek van mijn opdrachtgever. Met als gemeenschappelijk doel: veilige werkomstandigheden.

Diensten

Een overzicht van mijn diensten die ik kan verlenen binnen de branches bouw, indvustrie, dienstverlening, zorg, onderwijs en overheid.

 • Arbo-advisering bij nieuwbouw- en verbouw projecten
 • Advisering (brand)veiligheid
 • Advisering gedrag & veiligheid Advisering arbeidsomstandighedenregelgeving
 • Ondersteuning bouwproces (VGM-coördinatie verplichtingen)
 • Ondersteuning bij het opzetten en implementeren van veiligheidsbeheerssystemen (VCA*/**/p, OSHAS 18001)

Ik kan u op tijdelijke/project basis ondersteunen bij nieuwbouw, verbouw, revisies, het opzetten en implementeren van interne processen met betrekking tot veiligheid, opstellen V&G plannen of andere documenten of omdat u tijdelijk extra capaciteit nodig heeft bij uw project(en).

 • Ondersteuning bij het opzetten en implementeren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Maken van bedrijfshulpverleningsplannen (noodplannen)
 • Maken van ontruimingsplattegronden
 • Uitvoeren van of ondersteunen bij de risico-inventarisatie en -evaluatie arbeidsomstandigheden
 • Risicobeoordeling arbeidsmiddelen
 • Uitvoeren werkplekinspecties / -onderzoeken
 • Uitvoeren bouwplaatsinspecties

Voor specifieke deskundigheidsgebieden zoals arbeidshygiëne of (specifieke) trainingen en bij multidisciplinaire opdrachten, maak ik gebruik van deskundige partners.

Referenties

Neem gerust contact op

Comsens Consulting

Het boerrigter 31
7582 DD Losser
Nederland

0031 (0)6 109 63 120